Klinikkens vejledning

Operation i fuld bedøvelse

INDEN OPERATIONEN
Såfremt barnet er sygt og/eller har feber dagen før eller på operationsdagen, bedes I kontakte klinikken. Hvis sygdommen skyldes forkølelse eller mellemørebetændelse kan barnet som regel opereres alligevel. Barnet må gerne drikke rigeligt om aftenen.
 
PÅ OPERATIONSDAGEN
Af hensyn til barnets sikkerhed er det vigtigt at barnet er fastende et vist antal timer inden bedøvelsen. Fasteperioden afænger af barnets alder:
 

  • Spædbørn der ammes skal faste fire timer.
  • Øvrige børn skal faste i seks timer (inkl. mælkeprodukter), men kan tilbydes små mængder vand/ saft eller vand-is (uden chokolade) indtil to timer før bedøvelse.
  • Barnet må ikke få slik eller tyggegummi i faste-perioden.

 
SMERTESTILLENDE MEDICIN
Barnet skal have en smertestillende stikpille eller mixtur Pamol/Panodil/paracetamol to timer før operationstidspunktet. Doseres efter vægt.
 
ANÆSTESI (FULD BEDØVELSE)
Anæstesilægen er har meget stor rutine. Barnet bedøves med en anæstesigas, der hedder Sevorane. Virkningen indtræder meget hurtigt, dvs. i løbet af 1⁄2-1 minut.Under anæstesien gives desuden ilt og i nogen tilfælde lattergas.Når tilførslen af anæstesigassen afbrydes vågner barnet op i løbet af få minutter. Der er kun meget sjældent bivirkninger af Sevorane. Der er for eksempel sjældent at selve anæstesien er skyld i kvalme og opkastninger ender opvågningen.

HJEMTRANSPORTEN
Bør ikke foretages med bus eller tog, men evt. i taxa eller privat bil. Såfremt man selv er kørende, bør der være yderligere en voksen til at tage sig af barnet.
 
EFTER OPERATIONEN
Resten af dagen bør barnet holdes i ro. Hvis der er opereret på polypper: Lidt blod i spyttet er tilladeligt, men skulle der komme blødning fra næse eller mund, skal man lade barnet suge på knuste isterninger. Hvis der skulle opstå vedvarende frisk blødning fra næse og mund efter I har forladt klinikken, kan vi kontaktes på klinikken indtil kl. 16. Efter kl. 16 kontaktes vagtlæge. Efterblødning er uhyre sjældent, men søg læge hvis du er i tvivl. Det er i øvrigt vigtigt at barnet indtager rigelige mængder kolde drikke (uden brus) og herefter kølig kost, f.eks. yoghurt og vaniljeis.
 
DAGENE EFTER OPERATIONEN
Dræn: Barnet kan genoptage sædvanlige aktiviteter dagen efter operationen.
 
Polypper: Barnet bør holdes hjemme fra institution/dagpleje/skole en til to dage efter operationen. I øvrigt efter aftale.
 
EFTERKONTROL
Dræn og polypper: efter aftale, sædvanligvis en måned efter operationen og derefter hver 6. måned.